CURSUS kunsteducatie & beeeldende technieken deskundigheidsbevordering leerkrachten(e.a.)

CURSUS kunsteducatie & beeeldende technieken deskundigheidsbevordering leerkrachten(e.a.)

Beeldende technieken heb je nodig om goede kunsteducatie in de klas te geven. Inhoud en techniek gaan bij goede lessen hand in hand. Maar voel jij je deskundig genoeg om jouw leerlingen de tools in handen te geven die ze nodig hebben bij kunstzinnige vorming?

Vanwege te weinig aanmeldingen wordt de cursus onder voorbehoud verschoven naar het voorjaar van 2024,  

Kunsteducatie & beeldende technieken voor leerkrachten in het PO
(ook geschikt voor peuterleiders en studenten Pabo/onderwijsassistent) 4 bijeenkomsten op maandagavond ongeveer 1x per 2 weken.

  • data:      4 x op maandag 1 x per 2 weken + 1 x (optioneel, inhaalmoment) 
  • tijd:        19:30-21:30 uur.
  • kosten:  €275,- per persoon incl. 21% b.t.w. èn materialen. t.w.v. €30,- 

Al bijna 30 jaar geef ik lessen kunsteducatie op scholen aan leerlingen en leerkrachten. De afgelopen jaren merken we dat op de Pabo-opleiding lessen kunsteducatie en beeldende vorming te weinig aandacht krijgen om je als leerkracht voldoende deskundig te voelen om ook buiten de bekende paden te treden. Materiaalkennis blijft achter en daardoor ziet men te weinig de mogelijkheden om dit eenvoudig maar goed in te zetten in de klas. Sinds 2021 geef ik vanuit onze  gigalangegangenboerderij in Stadskanaal in een heerlijk ruim werkplaatsatelier o.a. trainingen kunsteducatie aan leerkrachten in een inspirerende omgeving.

Wil je echt deskundiger worden, alle mogelijkheden van deze materialen en gereedschappen ontdekken, begrijpen waarom kunsteducatie zo’n belangrijke bijdrage levert aan ontwikkeling van leerlingen in de toekomst?  Doe dan mee! Vanaf 25 september start de nieuwe cursus van 4 bijeenkomsten waarin het creatieve proces centraal staat.

Wat levert de cursus jou op?

  • Uitgangspunten kunsteducatie worden inzichtelijker. Door zelf op deze wijze les te krijgen en door actief over de theorie te sparren met vakgenoten en docent beeldend.
  • Goede beeldende lessen voor jou in de klas worden haalbaar . Door het eigen maken van de basis, veel lesideeën te krijgen en te praten over de praktische uitvoering.
  • Je ontwikkelt een natuurlijke manier van beeldend lesgeven. Door elke les zelf praktisch aan de slag te gaan met inhoud en vaardigheden begrijp je waar je heen wilt met de les en met de (doorgaande) leerlijn
  • Het maken van nieuwe lessen aansluitend bij jullie onderwijs op school wordt makkelijker. Doordat je samenhang ziet, begrijpt en in kunt zetten.

In de cursus worden de onderdelen Tekenen/schilderen, collage en druktechnieken als leidraad genomen. Maar verbinden we deze technieken aan betekenisvolle lessen. We werken naar prentenboeken, sluiten aan bij het nieuws, zoeken naar mogelijkheden in samenhang met  thematisch werken. En tussendoor zal je steeds gevoed worden met voorbeelden en stromingen uit/in de kunst(geschiedenis) en de wereld van illustratoren. Opdat grote voorbeelden goed doet volgen.

We werken vanuit mijn ruime werkplaatsatelier. Tijdens vorige cursussen is gebleken dat werken met een diverse groep van verschillende scholen/organisaties uit alle groepen elkaar enorm inspireert. Je leert van elkaar en  kunt uitwisselen hoe jullie praktisch omgaan met kunsteducatie in de klas en op school. Waar loop jij tegenaan? Hoe lossen anderen dit op? Meld je daarom vooral aan met jouw collega(‘s)!

Ook zijn er mogelijkheden voor teamtrainingen op maat en coaching on the job. Voor info kunt u hier een mail sturen of even bellen. Ik vertel u graag meer!