SCHRIJVEN: Publicatie Volzin

SCHRIJVEN: Publicatie Volzin

‘Ik ben, omdat wij zijn’ luidde het thema van de Volzin-schrijfwedstrijd 2016. De opdracht was: Schrijf een spannend en persoonlijk getoonzet essay over de verhouding tussen ‘ik’ en ‘wij’, tussen kiezen voor jezelf of je aanpassen aan de wensen van anderen, tussen eigenbelang of zelfopoffering, in de samenleving, in het religieuze en spirituele domein en/of in je persoonlijke leven.

Ik schreef onderstaand essay, goed voor een eervolle vermelding in het magazine. (klik op de link om te lezen)

volzin publicatie